تبلیغات
مهندسان عمران ایران - شرکتهای مرتبط با GIS

شرکتهای مرتبط با GIS  

شرکت آپوریا

نام مدیر: وحید مهرجونژاد

09123108933 

آدرس: اردبیل - اردبیل - شهرک سبلان - فاز 1 - ش. 836

iran_aporia@yahoo.com : ایمیل

زمینه فعالیت : سیستم اطلاعات جغرافیایی 

آمایش و توسعه شرق 

تلفن: 05117640040 الی 4 

 آدرس: خراسان - مشهد - بلوار سجاد - بین چهارراه بهار و خیام - روبروی اداره بیمه ایران - پ. 92

زمینه فعالیت : سیستم اطلاعات جغرافیایی 

شرکت ایزایران 

نام مدیر:

تلفن: 22803602 الی 3

فکس: 22803604

آدرس: تهران - منطقه 1 - م. نوبنیاد - خ. لنگری

کد پستی: 16646

زمینه فعالیت : سیستم اطلاعات جغرافیایی 

مهندسین مشاور برداشت

نام مدیر: یونس قره باغی

تلفن: 77502426

فکس: 77508674

آدرس: تهران - منطقه 7 - شریعتی - تقاطع خیابان بهارشیراز - روبروی سینما ایران - ک. انوار - پ. 544

کد پستی: 1564966611

www.bardasht.com : وب سایت

info@bardasht.com : ایمیل

زمینه فعالیت : سیستم اطلاعات جغرافیایی 

شرکت عمران و فن آوری تفسیر

تلفن: 88755592

آدرس: منطقه 7 - شریعتی - بعد از تقاطع شهیدقندی - پ. 954 - ط. ششم

www.tafsirco.com : وب سایت

info@tafsirco.com : ایمیل

زمینه فعالیت : سیستم اطلاعات جغرافیایی 

جهان گستر فرزانگان علم و صنعت 

نام مدیر: تقوی

تلفن: 88502416 الی 9

فکس: 88502414

آدرس: تهران - منطقه 7 - شریعتی - خ. هویزه - خ. سهند - پ. 25 - واحد 8

زمینه فعالیت : سیستم اطلاعات جغرافیایی

مهندسین مشاور جهان نما

نام مدیر: ربیعی

تلفن: 88910049

آدرس: تهران - منطقه 6 - فاطمی - خ. جویبار - خ. میرهادی - پ. 3 - واحد 6

کد پستی: 1415893991

orrery_co@yahoo.com : ایمیل

زمینه فعالیت : سیستم اطلاعات جغرافیایی

شرکت چکاد

نام مدیر: محمودیان

تلفن: 22866627

آدرس: تهران - منطقه 3 - سیدخندان - خ. ارسباران - کوی پرستو - پ. 14 - واحد 1

www.chakadgis.com : وب سایت

زمینه فعالیت : سیستم اطلاعات جغرافیایی

شرکت ره نگار

تلفن: 88923655

فکس: 88923656

آدرس: تهران - منطقه 6 - مطهری (تخت طاووس) - خ. سربداران - پ. 14 - ط. دوم - واحد 7 و 8

کد پستی: 1595953116

info@rahnegar.com : ایمیل

زمینه فعالیت : سیستم اطلاعات جغرافیایی

شرکت روان آب فارس

6360331تلفن:  0711

آدرس: فارس - شیراز - بلوار دکتر حسابی - شهرک آرین - 30 متری نامجویان - پارک علم و فناوری

فارس - واحد 303

زمینه فعالیت : سیستم اطلاعات جغرافیایی

شرکت مهندسی ژئوپرداز پارس

نام مدیر: شهاب پورصالح

88451675تلفن:  , 88453822

فکس: 88451675

آدرس: تهران - منطقه 7 - شریعتی - بالاتر از خیابان مطهری - ک. سعدی - پ. 3 - واحد 19

www.geopardaz.com : وب سایت

geopardaz@yahoo.com : ایمیل

زمینه فعالیت : سیستم اطلاعات جغرافیایی

شرکت ساج تدبیر

نام مدیر: محمد تعظیمی

تلفن: 88783381

فکس: 88784238

آدرس: تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - خ. بابک بهرامی - پ. 62 - ط. دوم

www.sajsystems.ir : وب سایت

tazimi@sajsystems.ir : ایمیل

زمینه فعالیت : سیستم اطلاعات جغرافیایی

مهندسین مشاور ساز آب پردازان

تلفن:  3341937  الی 80611

آدرس: خوزستان - اهواز - بلوار گلستان - نبش خیابان ناهید غربی

زمینه فعالیت : سیستم اطلاعات جغرافیایی

شرکت سازآب پردازان

66437182تلفن: 66934300

فکس: 66437182

آدرس: تهران - منطقه 2 - توحید - ک. صائب - پ. 5

www.sazabpardazan.com : وب سایت

زمینه فعالیت : سیستم اطلاعات جغرافیایی

سازمان فضایی ایران

تلفن: 22029100

آدرس: تهران - منطقه 3 - ولی عصر - روبروی پارک ملت - خ. سایه - پ. 34

زمینه فعالیت : سیستم اطلاعات جغرافیایی

شرکت سنجش از دور و ساج گستر نوین

نام مدیر: علی ایزدپناه

22807311تلفن:  ,22288570 , 22802048 الی 9

آدرس: تهران - منطقه 4 - م. نوبنیاد - خ. لنگری - تقاطع اقدسیه - مجتمع اقدسیه - ط. چهارم - واحد 1

زمینه فعالیت : سیستم اطلاعات جغرافیایی

مهندسین مشاور شاخص شرق

تلفن: 05118820547

آدرس: خراسان - مشهد - بلوار هاشمیه - بعد از هاشمیه 11 - بن بست فروردین - پ. 51

زمینه فعالیت : سیستم اطلاعات جغرافیایی

مهندسین مشاور طرح پیمایش

نام مدیر: ارمغان

09123012837تلفن: ,09123144128 ,22098987 ,22379756 ,  22379754

فکس: 22098987

آدرس: تهران - منطقه 2 - بلوار فرحزادی - نبش نیایش - پ. 20 - ساختمان نیایش - ط. دوم و پنجم -

واحدهای 5 و 7 و 20

کد پستی: 1981633473

www.tarhepeymayesh.com : وب سایت

info@tarhepeymayesh.com : ایمیل

زمینه فعالیت : سیستم اطلاعات جغرافیایی 

شرکت فن آوران اطلاعات پیشاهنگ

نام مدیر: علی رضا ناصری

تلفن: 88523445 الی 7

فکس: 88523447

آدرس: تهران - منطقه 7 - خرمشهر (آپادانا) - خ. گلشن - ک. گلزار - پ. 20 - واحد 3

کد پستی: 1577933117

www.pishahang-it.com : وب سایت

ino@pishahang-it.com : ایمیل

زمینه فعالیت : سیستم اطلاعات جغرافیایی

موسسه مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

88777471تلفن: ,88773256 ,  88790124

فکس: 88885186

آدرس: تهران - منطقه 3 - ولی عصر - بالاتر از میدان ونک - خ. خدامی - خ تک شمالی - شماره 4

www.uarc.org.ir : وب سایت

info@uarcorg.ir : ایمیل

زمینه فعالیت : سیستم اطلاعات جغرافیایی

اطلاعات جغرافیایی ایران سیستم

تلفن: 22264860 الی 2

آدرس: تهران - منطقه 3 - دستگردی (ظفر) - ک. مرو - بن بست بابک شرقی - پ. 241

زمینه فعالیت : سیستم اطلاعات جغرافیایی 

مهندسین مشاور برداشت

نام مدیر: یونس قره باغی

77507518تلفن:  , 77502426

فکس: 77508674

آدرس: تهران - منطقه 7 - شریعتی - تقاطع خیابان بهارشیراز - روبروی سینما ایران - ک. انوار - پ. 544

کد پستی: 1564966611

www.bardasht.com : وب سایت

info@bardasht.com : ایمیل

زمینه فعالیت : سیستم اطلاعات جغرافیایی 

شرکت مهندسی  تحقیقات و توسعه انسان و محیط (هینکو)

88102973تلفن:  , 88724613

فکس: 88724614

آدرس: تهران - منطقه 6 - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - بین خیابان سیزدهم و پانزدهم - پ.123

info@heenco.com : ایمیل

زمینه فعالیت : سیستم اطلاعات جغرافیایی 

شرکت جزایری و همکاران

نام مدیر: بهمن جزایری

88882570تلفن:  ,22266100 , 22228347

فکس: 22253568

آدرس: تهران - منطقه 3 - دستگردی (ظفر) - پ. 34 - ط. چهارم - واحد 13

کد پستی: 1913673136

jazayeri@neda.net : ایمیل

زمینه فعالیت : سیستم اطلاعات جغرافیایی

شرکت ساج تدبیر

نام مدیر: محمد تعظیمی

تلفن: 88783381

فکس: 88784238

آدرس: تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - خ. بابک بهرامی - پ. 62 - ط. دوم

www.sajsystems.ir : وب سایت

tazimi@sajsystems.ir : ایمیل

زمینه فعالیت : سیستم اطلاعات جغرافیایی

مهندسی علوم و فنون ماهواره ای هزاره سوم

نام مدیر: سهیل پژوتن

تلفن: 22376616

آدرس: تهران - منطقه 2 - سعادت آباد - م. سرو - خ. سرو غربی - پ. 156 - برج بانک تجارت - ط. ششم

- واحد 28

کد پستی: 1998994615

زمینه فعالیت : سیستم اطلاعات جغرافیایی